ניהול תיקים

אצלנו באטרקטיב ניהול תיק מתחשב במערכת הצרכים והטעמים שלך כלקוח תוך ראיה כוללת של
מכלול הנכסים הפיננסיים שלך, כאשר המטרה הינה השגת תשואות עודפות על מדדי השוק.
הכלכלה העולמית נתונה לתנודות ולמגמות המשתנות בכל רגע. כדי לחיות את השוק, להיות ערים
לשינויים, ולו הקטנים ביותר, אנו חיבים להחזיק את האצבע על הדופק בכל זמן ובכל מקום בעולם.
ניהול השקעות מקצועי בעידן של התפתחות מואצת של אפיקי ההשקעה השונים, מחייב תגובה מהירה
לשינויים ופיזור מושכל של הנכסים.

באטרקטיב אנו מאמינים כי ניהול תיק השקעות משלב עבודה מקצועית עם שרות צמוד ואישי. כלקוח
החברה תקבל דיווחים תקופתיים על מצב תיק ההשקעות שלך. תיק ההשקעות מנוהל על ידי מנהלי
השקעות בעלי נסיון רב ויכולת מוכחת בשוק ההון, בעלי רשיון מהרשות לניירות ערך ותחת פיקוחה.
מעת פתיחת פתיחת התיק ובמהלך ניהולו נשמש לך ככתובת מקצועית לניהול כולל על מכלול הנכסים
הפיננסיים שלך.

באטרקטיב שמים דגש על התאמה אישית. לכל אחד צרכים, שאיפות ורצונות משלו. תיק השקעות מנוהל
מאפשר תפירה של "חליפה פיננסית" אישית המותאמת עבורך במדויק. רמת הסיכון מוגדרת במדויק על
ידי הלקוח, תוך שימת דגש על מטרת ההשקעה, צרכי הנזילות ואופי ההשקעה הרצוי.