אטרקטיב ניהול השקעות

ניהול השקעות אטרקטיביות

ניהול השקעות אטרקטיביות

ניהול תיקי השקעות אישי – ניהול תיקי השקעות אישיים, איכותיים וברמה הגבוהה ביותר

במהלך השנים האחרונות, אי אפשר שלא לשים לב לתופעה והמתכונת האישית, הייחודית והחדשנית של שירותים, מכל הסוגים, מכל המינים ובכל הרמות, אשר ניתנים במתכונת פרטית ואישית לכל לקוח ולקוח. הסיבה הראשונה והראשית לתופעה צרכנית ומבורכת זו, הינה התחרות הגוברת והבלתי פוסקת כפי שהיא באה לידי ביטוי על ידי אינספור חברות, ספקים ונותני שירותים אחרים. לכן, באופן מובן ביותר, תופעה ומתכונת אישית זו באה לידי ביטוי ומהווה חלק בלתי נפרד מתחום ההשקעות, הן בארץ והן בעולם. הלכה למעשה, יותר ויותר פרטים וגורמים אשר שכרו בעבר חברת השקעות בעבור ניהול תיקי ההשקעות שלהם, שוכרים היום את השירות של ניהול תיקי השקעות אישי, ניהול תיקי השקעות אישיים, איכותיים וברמה הגבוהה ביותר.

ניהול תיקי השקעות אישי – ניהול אשר פועל אך ורק בעבור מטרות וצרכי הלקוח

ובכן, בהמשך לכל האמור לעיל, נמשיך ונאמר, כי, הסיבה השנייה להיווצרות ולהיתכנות של ניהול תיקי השקעות אישי הינה הסיבה שיותר ויותר משקיעים, מכל הסוגים ומכל הגדלים, 'מצאו', כי, חברות ניהול השקעות רבות פועלות מתוך שיקולים ואינטרסים זרים וברוב הפעמים כלל לא לטובת ומטרת הלקוח, אלא בדיוק להיפך. לכן, במהלך השנים האחרונות, יותר ויותר משקיעים שוכרים מנהלי תיקי השקעות אשר דוגלים בשיטה של ניהול תיקי השקעות אישי. בטח כאשר ניהול תיקי השקעות אישי הינו ניהול אשר פועל אך ורק בעבור מטרות וצרכי הלקוח. הלכה למעשה, כל הכלים, האמצעים ומתודות הניהול במסגרת השירות של ניהול תיקי השקעות אישי מוקדשים גם הם, כל כולם, לטובת וצרכי המשקיע.

ניהול תיקי השקעות אישי שם דגש על כל הפעולות והעקרונות הבאים

ראשית, עוד לפני שנספר על כל אותם פעולות ועקרונות אשר מהווים נר לרגלי השירות של ניהול תיקי השקעות אישי, רק נספר, כי, גם הם מהווים נגזרת ישירה של מהפכת ה'אישי' בשירות של ניהול תיקי השקעות. שנית, להלן כל אותם פעולות ועקרונות: מנהל השקעות אחד ויחיד אחראי ואמון על תיק ההשקעות של הלקוח / פעולת הניהול כפופה ועולה בקנה אחד לכל חוק ותנאי רגולציה / ניהול תיק ההשקעות נעשה בשקיפות מלאה מול הלקוח / קיים קשר קבוע ורציף בין מנהל תיק ההשקעות לבין הלקוח / מנהל תיק ההשקעות מספק דו"חות ניהול אישיים קבועים ומפורטים ביותר ועוד. במילים אחרות ולסיכום, ניהול תיקי השקעות אישי הינו אכן אישי וההיפך המוחלט מניהול תיקי ההשקעות הרגיל.