אטרקטיב ניהול השקעות

הניתוח הטכני

הניתוח הטכני

ניתוח טכני משמש למנהל ההשקעות ככלי עזר נוסף לחיזוק החלטתו לגבי רכישה או מכירה. ניתוח טכני הוא רק כלי עזר למנהל ההשקעות ולא משמש כבסיס לקבלת החלטה. הניתוח הטכני מתבסס על כמה הנחות יסוד של התנהגות מחזורית של השווקים. ניתוח טכני הוא מעקב אחרי התנהגות השוק. השיטה הטכנית  מנסה לחזות את העתיד על סמך העבר, ומתבססת על שלוש הנחות יסוד:

1. תנודת השוק מגלמת הכל.

2. מחירים נעים במחזוריות .

3. ההיסטוריה חוזרת על עצמה.

מטרת המנתח הטכני: לזהות מחזור בתחילתו במטרה לסחור בכיוון המחזור. הניתוח הטכני מנסה למצות את המגמה ככל האפשר יותר, עד שהיא מגלה סימני נסיגה.

באטרקטיב ניהול השקעות מנהל ההשקעות עושה שימוש בכל הכלים הזמינים  לניהול השקעות אופטימלי גלובלי. וזה כולל שילוב של ניתוח כלכלי מקומי וגלובלי וניתוח תרחישים עתידיים. השימוש בכלי הניתוח טכני הוא רק ככלי עזר לאחר ניתוח כלכלי של השוק ונ"ע, כבסיס להחלטה  והניתוח הטכני משמש ככלי עזר לחיזוק קבלת ההחלטה של מנהל ההשקעות